Usluge Okupacione terapije

Usluge naše okupacione terapije podrazumevaju:

 • Individualni i porodično orijentisani tretman - Tretman je usmeren ka stvaranju specifične motivacije, poboljšanju veština i sposobnosti, i krojenje plana intervencije prema potrebama deteta i porodice.
 • Edukativne konsultacije negovatelja i porodice – Kada je izvodljivo terapeut će raditi sa primarnim negovateljem deteta da bi pomogao i osigurao da se novostečene veštine pirhvate i koriste kod kuće.
 • Školski nadzor/konsultacije sa nastavnikom – Često se deca drugačije ponašaju u različitim okruženjima. Kada je potrebno terapeut može, u dogovoru sa nastavnikom, organizovati nadzor u školi, kako bi odredio moguću strategiju za poboljšanje funkcionisanja i uspeha u školi.
 • Rana intervencija – Pružanje ciljane terapije bebama, odojčadi i maloj deci pomaže iskorišćavanju jedinstvene sposobnosti mladog mozga za stvaranje novih veza bitnih za razvoj i funkcionisanje
 • Društvene sposobnosti – Česti su problemi sa društvenim učešćem pod uticajem samoregulacije deteta i visokim nivoima uzbuđenja. Pomaganjem deci u kontrolisanju nivoa uzbuđenja u velikoj meri se poboljšava kontakta očima, razgovor i zajedničku igru. Rešavanje ovog problema je deo terapijskog procesa i od vitalnog je značaja za funkcionisanje u društvu vršnjaka.
 • Fine motorne veštine – Povećanje snage šake i prstiju, razlikovanje dodira (sposobnost da se dodirom dođe do informacija o okolini ), i spretnost su obuhvaćeni aktivnostima i vežbama, koje se rade, kako na sesijama, tako i u okviru kućnog programa.
 • Rukopis – Učenje pisanja štampanih i kasnije pisanih slova zahteva detaljan skup veština uključujući odgovarajuću koordinaciju, snagu ruku i prstiju, vizuelne motorne veštine i vizuelnu percepciju. Mnogi problemi kao što su: teškoća formiranja slova, zamaranje dugotrajnim pisanjem, problemi sa razmakom i / ili pisanjem po liniji, su obuhvaćeni identifikacijom i popravljanjem osnovnih komponenti veštine pisanja, kao i vežbanjem tokom sesija i kod kuće.
 • Tretman problema senzorne obrade – Sposobnost da, kroz naša čula, bez napora primamo i obrađujemo podatke iz okoline, omogućava nam da svakodnevno, uspešno i efikasno, obavljamo nebrojeno mnogo zadataka. Kad ova sposobnost nije na zadovoljavajućem nivou, isti ti zadaci mogu postati naporni i frustrirajući. Individualna dijagnostika i tretman ovih poremećaja pomaže deci da se osećaju uspešno i da steknu trajno samopouzdanje i veru u svoje sposobnosti.
 • Treatman senzorne preosetljivosti – Senzorna defanzivnost se može javiti u vidu preosetljivosti na dodir, na zvuk, na ukus, miris, ili vizuelne draži. Kada se dete sa ovakvim problemom suoči sa jakim nadražajima iz spoljne sredine, ono doživljava nelagodan, a ponekad i strašan niz senzacija. Ovakva deca mogu biti uznemirenija od druge dece u uobičajenim situacijama, i mogu da izbegavaju ono za šta inače misle da je u redu. Uspešan tretman ovih poteškoća pomaže deci da se otvore prema svetu i da ga dožive bez toliko straha i povlačenja.
 • Vizuelno perceptivna/Vielno Motorička Integracija – Prikupljanje podataka, preko vizuelnog sistema, o prostornoj organizaciji ljudi i objekata u dve ili tri dimenzije, ima veliku ulogu u uspešnoj integraciji deteta. Od rada na poboljšanju ovih veština deca sa gore navedenim problemima mogu imati višestruku korist.
 • Svakodnevne aktivnosti – Razvoj nezavisnosti prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti uključuje mnoge aspekte: fizčku sposobnost, sensornu obradu, sposobnost percepcije, sposobnost raščlanjivanja i organizovanja zadataka, i kontrolisanje nivoa pažnje i uzbuđenja. U red na jačanju i potrebama svakog deteta su uključeni i primarni negovatelji, kako bi se osigurala nezavisnost u hranjenju, presvlačenju i drugim svakodnevnim aktivnostima.
 • Društvena, emocionalna i podrška ponašanja - su sastavni delovi svakih tretamana. Svako dete mora da se oseća sigurno, cenjeno i poštovano da bi razvilo zdravu sliku o sebi. Pažnja se poklanja svakom detetu po potrebi kako bi se olakšalo postizanje prijatnih nivoa uzbuđenja, prilagođavajući tretmane i / ili zahteve životne sredine, radeći sa negovateljima na upoznavanju sa sledećim koracima i prihvatanju ograničenja sticanja samopouzdanja i zdravoj slici o sebi.

Za više informacija molimo pročitajte Često postavljana pitanja (ČPP).


Sledeći korak…

Mislim da bi mom detetu koristila okupaciona terapija. Kako da počnem?


Ako postoji zabrinutost u vezi sa sposobnostima ili razvojem deteta, kontaktirajte nas kako biste zakazali sastanak sa terapeutom na kome ćete diskutovati o specifičnostima u vezi ovih problema i pristupiti prvom koraku - evaluaciji. Nakon početne procene porodica dobija pisani izveštaj sa interpretacijom nalaza i eventualnim preporukama, o kojima možete diskutovati sa terapeutom i dobiti dodatna objašnjenja. Lečenje se zakazuje po potrebi. Pedijatrijska klinika Little Tesla je mesto gde se svako dete može pripremiti da bude uspešno. Ako su vam potrebne dodatne informacije ili ste zainteresovani za evaluaciju, molim vas  Kontaktirajte nas.

Menu