Intenzivna okupaciona terapija

OT Intenzivni program je program koji uključuje tretmane tri do pet puta nedeljno, za sesije od 60 do 90 minuta, tokom trajanja programa. Tretmane sprovodi profesionalni terapeut (OT) i može se baviti veštinama kao što su:

  • Motorne sposobnosti
  • Vizualne veštine
  • Rukopis
  • Svakodnevne aktivnosti (presvlačenje, hranjenje)
  • Senzorna obrada
  • Igra i slobodno vreme
  • Društveni odnosi
  • Treniranje roditelja

Potrebu za daljim uslugama određuje OT nakon završetka programa.

Zašto odabrati nas?

OT-i u programu su imali stručnu obuku kod specijalista koji rade sa decom sa poremećajima autističnog spektra (ASD). Deca će dobiti lečenje na osnovu najnovijih istraživanja, kliničkog iskustva i dostupnih znanja. Verujemo da će rano i intenzivno lečenje dece sa ASD-om poboljšati prognozu.

Ko su korisnici?

Intenzivni program mogu koristiti deca koja: ne napreduju koristeći tradicionalni model OT-e, međunarodni klijenti koji privremeno borave u Orlandu. Deca koja mogu pozitivno reagovati na intenzivni tretman na početku lečenja. Decu mogu uputiti na ovaj program njihovi lekari ili sadašnji terapeuti. Oni moraju biti 2 godine ili stariji, i biti u mogućnosti da učestvuje u programu tokom cele nedelje. Deca takođe moraju biti u stanju da učestvuju bezbedno i da budu medicinski stabilna.

Menu