Šta očekivati

Prvi što trebate uraditi ukoliko želite da aplicirate za naše terapijske usluge je da se obratite svom pedijatru ili lekaru specijalisti. Ako postoji potreba za okupacionom terapijom ili terapijom govora, od lekara ćete dobiti uput za evaluaciju. Da biste zakazali evaluaciju, kontaktirajte nas na 321/732-3723 . Tokom inicijalnog razgovora, potrebno je da nam dostavite relevantne podatke o vašem detetu i brigama vezanim za njegov razvoj, kao i dodatne napomene koje mogu koristiti tokom sprovođenja terapije. Takođe su nam potrebni podaci o vašem osiguranju kako bismo za vas sastavili izveštaj o  pogodnostima koje pruža vaše osiguranje, kao i o uslugama koje ono pokriva. Ove informacije i linkovi za preuzimanje dokumentacije biće vam dostavljeni prilikom evaluacije ili prilikom prvog tretmana.

Proces evaluacije obično traje oko jedan sat, a termi se zakazuje u skladu sa vašim obavezama i dotupnosti terapeuta. Tokom evaluacije, jedan od naših licenciranih terapeuta će na osnovu razgovora sa vama i vašim detetom i kliničkim zapažanjima uraditi standardizovanu procenu. Naša evaluacija i sesije su tako koncipirane da kroz igru što više uključimo dete u terapijske aktivnosti, i tako maksimalizujemo njihovu efikasnost u cilju unapređenja sposobnosti. Rezultati procene će odrediti da li je terapija definitivno potrebna vašem detetu. Nakon što procena bude završena, terapeut će napraviti preporuku. Dobićete detaljni, pisani izveštaj sa ocenom, rezultatima, preporukama za lečenje i ciljevima terapije.

Završena evaluacija će biti poslata lekaru primarne zdravstvene zaštite vašeg deteta radi odobrenja našeg terapijskog plana. Nakon što dobijemo odobrenje od njegovog PCP-a, poslaćemo ga vašem osiguravajućem društvu, i zatražiti odobrenje za preporučeni obim terapije. Kada dobijemo potvrdu od vašeg osiguravajućeg društva, naš koordinator će, na preporuku terapeuta, napraviti raspored tretmana, koji će biti usklađen sa vašim privatnim rasporedom. Zbog savremenog, užurbanog načina života, nudimo i mogućnost korišćenja usluga u vanradno vreme tokom nedelje. ​

Menu