Prihvaćena osiguranja

Pedijatrijska klinika Little Tesla trenutno prihvata sledeća osiguranja:

Komercijalni

 • BCBS
 • Aetna
 • Staywell
 • Wellcare
 • Nedshine Health
 • Healthy Kids

 • Amerigroup
 • CMS Title 19
 • CMS Title 21
 • Molina
 • Medicaid
 • Prestige

 • United Healthcare
 • United Healthcare Medicaid
 • United healthcare UMR
 • United Healthcare Golden Rule
 • Grandeur Scholarship

Individualni/Tržišni Planovi

 • Mi smo distributer koji ima ugovore sa više osiguravajućih kuća.
 • Kontaktirajte nas za aktuelnu listu.

Prednosti i pokrivenost

Za vas kao korisnika je veoma važno da tačno znate šta vaše osiguranje pokriva, uključujući umanjenja, maksimume i ograničenja. Trebalo bi da budete svesni da vaše osiguranje može imati prednosti, ali isto tako da su monga osiguranja limitiranja i imaju specifične izuzetke koji mogu uticati na obim usluga koje pokrivaju.  ​
Kao uslugu vama, pedijatrijska klinika Little Tesla će utvrditi primenljivost vašeg osiguranja u sklopu inicijalne evaluacije ili tretmana. Ne zaboravite da ova verifikacija nije garancija pokrivenosti niti plaćanja. ​
Vaša je obaveza da nas odmah obavestite o bilo kakvim promenama u vezi sa osiguranjem. Ukoliko nas ne obavestite, to može dovesti do odbijanja zahteva, ili nepredviđenih troškova.

Menu